Wywiad z organizatorkami konferencji pt. "Być kobietą urzekającą"